O nama

Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR) je prošao u svom razvoju kroz tri faze.

Na početku je to bila Ekološka sekcija Tehničke škola za mašinstvo i saobraćaj formirana 19. februara 2002. godine u okviru projekta ,,Jednake šanse“. U narednih osam godina, članovi te sekcije su bili đaci TŠMS (od 2006. godine Politehničke škole). Sekcija je imala širok dijapazon aktivnosti, edukativne radionice, rad na vršnjačkoj edukaciji, ekološko preduzetništvo, a počela je i sa organizovanjem izložbi ekoloških karikatura, kasnije dečijih likovnih radova, izložbama fotografija sa ekološkim temama. U tom periodu treba istaći saradnju sa Republičkom agencijom za reciklažu (koja je postojala u to vreme) kao i projekat sa GTZ (današnji GIZ) na kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi otpada u Kragujevcu.

Godine 2010. na inicijativu Finske ambasade, Školske uprave Kragujevac i grada Kragujevca ekološka sekcija se preimenovala u Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR) i potpuno se drugačije strukturno organizovala. Sada su članovi CEOOR-a postali učenici svih srednjih škola u Kragujevcu, a svaka osnovna i srednja škola dale su po nastavnika koji je bio koordinator za svoju školu. Iz ovog perioda treba istaći Radio emisiju na Radio Kragujevcu, kao i dva projekta koje je finansirala Finska ambasada ,,Podizanje ekološke svesti kod učenika osnovnih i srednjih škola po pitanju klimatskih promena i energetske efikasnosti uz istovremeno podizanje kapaciteta Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR)“ i ,,Biodiversity Restoration and Conservation using Peer Education in the City of Kragujevac“ – BIORESCUE

Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, dobitnik je priznanja Zeleni list koji je 13. maja 2011 godine kada je bio dobitnik po 28. puta dodelјen u Srbiji. Organizatori ove manifestacije su Ekološki magazin „Čekajući vetar“ (Radio Beograd II) i Pokret Gorana Novi Sad.

Godine 2014. CEOOR se izdvaja iz Politehničke škola i osniva kao Udruženje građana i u tom statusu je i danas.

Više o projektima i aktivnostima možete pogledati u sekcijama na sajtu REDOVNE AKTIVNOSTI i PROJEKTI.