Konkursi

Centar za ekološko obrazovanje i održivi (CEOOR) razvoj tokom godine raspisuje sledeće nagradne konkurse:

Likovni konkurs za dečje likovne radove na temu ekologije pod nazivom „Plava planeta“ (od. 2002. godine)

Konkurs fotografija prirode „Zeleni objektiv“ (od 2002. godine)

Konkurs za korelativni čas sa ekologijom od 2013. god (u saradnji sa CSU Kragujevac)

Konkurs za literarne radove „Slovne poljane“ od 2014. godine