Naziv projekta: „Školski biološki centar:

Vreme realizacije: 15.septembar 2019 – 31. jul 2020

Status: nosilac projekta

Partneri: PD „Žeželj“, Udruženje „Stakleno zvono“

Donatori: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) i UNDP

Podrška: Grad Kragujevac, PMF Kragujevac

Opšti cilj projekta: Doprineti razvoju ekološke svesti mladih i zaštiti životne sredine na teritoriji grada Kragujevca kroz uvođenje novih vidova neformalnog obrazovanja zasnovanih na primeni koncepta učenja.

Specifični ciljevi: 
1.   Specifični cilј 1: Povećati interesovanje i obučiti min. 50  vaspitača, učitelјe, nastavnike i studenata za sprovođenje inovativnih programa za zaštitu životne sredine.

2.   Specifični cilј 2: Povećan nivo znanja kod najmanje 120 predškolaca i učenika o zaštiti životne sredine i njenom uticaju na zdravlјe lјudi.

3.   Specifični cilј 3: Unapređeni uslovi za nastavu i promovisan koncept obrazovanja u prirodi u Školskom biološkom centru na prostoru Botaničke bašte uz korišćenje digitalnih tehnologija. 

Kratak opis projekta: Na prostoru Botaničke bašte postaojala je delimično uređena površina pod nazivom Školski biološki centar. Projektom Školski biološki centar  nastavljeni su radovi na Školskom biološkom centru i pored već postojećih radionica: Apotekarska bašta, Senzitivne kutije, Senzitivna staza, Mini bašte i Reciklažne kofe, urađene u nove. Nove radionice  su: Bašta boja, Eksperiment kompostiranja, Hotel za insekte, Eksperiment kolonizacije, Začinski vrt, Pica bašta, Eko slagalica, a takođe je urađen i letnjikovac, namenjen za držanje radionica.
Takođe su organizovane teorijske i praktične radionice, kako bi se obučili vaspitači, učitelji i studenti za rad u Školskom biološkom centru i izvođenju radionica. U tu svrhu je štampan i priručnik sa radionicama i napravljen sajt ŠBC na kome su postavljeni priručnik u pdf formatu, radionice, prateći edukativni materijal, a na kome će u budućnosti biti postavljeni i drugi edukativni sadržaji.
Posebna pažnja je ukazana i za posetioce Botaničke bašte, odnosno Školskog biološkog centra koji samostalno dođu, pa su za njih na info tablama pstavljeni QR kodovi preko kojih dolaze do dodatnih informacija o radionicama i biljaka koje su posađene u ŠBC. Da bi se i posetioci i deca i nastavno osoblje bolje osećali tokom posete Školskom biološkom centru instalirano je i nekoliko parkovskih klupa, a postavljene su i korpe za otpatke. Takođe je pojačan postojeći sistem za zalivanje biljaka, s obzirom da je znatno povećan broj sadnica.

Ključne aktivnosti:
A1 Odabir
polaznika i sprovođenje obuka za vaspitače, nastavnike i vršnjačke edukatore
 

A2 Realizacija ekoloških obuka predškolce i učenike nižih razreda OŠ

A3 Nabavka materijala za podizanje kapaciteta Botaničke bašte i ŠBC i izgradnja edukativnih radionica u okviru ŠBC

Projekat: Crveno, Pozor(ište), Zeleno Trajanje: 1. septembar - 31. decembar 2018. godine

Naziv projekta: „Školske bašte pune zdravlja“

Vreme realizacije: 15. septembar 2018.- 15. maj 2020. godine

Status: nosilac projekta

Partneri: Eko fun kamp Kragujevac, Bussines innovation programs, PD Žeželj

Donatori: REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD) i UNDP

Saradnja: Grad Kragujevac i Školska uprava

Opšti cilj projekta: Doprinos podizanju ekološke svesti učenika, mladih i drugih članova lokalne zajednice kroz učešće u aktivnostima usmerenim ka značaju očuvanju diverziteta flore i značaju lekovitog bilja na zdravlje ljudi. 

Specifični ciljevi: 
1. Unaprediti stanje zelenih površina u školskim dvorištima ozelenjavanjem, postavljanjem mini-bašta i staklenika sa lekovitim biljkama.

2. Osposobiti učenike i druge članova lokalne zajednice za gajenje biljaka i izradu biljnih preparata za higijenu i održavanje zdravlja. Razviti model eko preduzetničkih obuka i smernica za eko aktivizam mladih usmeren ka očuvanju životne sredine

Kratak opis projekta:

Ključne aktivnosti:
1. Urađen raspored projektnih aktivnosti i izvršena raspodela dužnosti između partnera i saradnika na projektu
2. Sprovedena analiza stanju zelenih površina u dvorištima 22 osnovne škole u Kragujevcu

Rezultati

Fotografije

Video prilozi

Linkovi

 „Eko aktivizam mladih za izgradnju poverenja i zdraviju životnu sredinu u Zapadnom Balkanu“ - RYCO

„Youth eco activism for building trust and healthier environment in the Wester Balkans“

Climathon 2018

„Funkcionalni model samoodržive ekološke kuće“ - CPN