Šesti festival ekoloških predstava

Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR) organizuje Šesti festival ekoloških predstava pod nazivom „Crveno, Pozor!(ište), Zeleno“ i pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj manifestaciji. 

U težnji da se ekologija približi što većem broju dece i učenika, važnu komponentu ima kreativno izražavanje. Kroz kreativan izraz podstičemo promovisanje zdravih stilova života, podizanje ekološke svesti i razvijamo lјubav prema životnoj sredini.  

Eko-predstave su nastale kao sastavni deo Festivala ekološkog obrazovanja. Veliko interesovanje i vrtića i škola rezultiralo je idejom da se ovo odvoji u posebnu manifestaciju, koja se već pet puta vrlo uspešno realizovala.

Festival je namenjen deci predškolskog uzrasta i učenicima I-IV razreda osnovne škole. Stručni žiri će izabrati najbolјe predstave, koje će biti nagrađene. Žiri će činiti profesionalni glumci i stručnjaci iz oblasti književnosti i ekologije. Organizator Festivala je CEOOR, a POKROVITELj FESTIVALA JE GRAD KRAGUJEVAC.

Svaka škola/predškolska ustanova može prijaviti jednu ili više ekoloških predstava. Vreme  trajanja predstave je do 15 minuta. PREDSTAVA MORA SLATI JASNU EKOLOŠKU PORUKU. Tema nije definisana, dolaze u obzir sve ekološke teme. 

Vaspitači/učitelјi koji učestvuju u pripremi i realizaciji predstave će dobiti potvrde za interno stručno usavršavanje. 

Za vaspitače i učitelјe koji se budu prijavili na Festival predviđena je radionica, u cilјu pružanja podrške u pripremi predstava. Tema radionice će biti snimanje i montaža kratkih filmova (zbog sve češće potrebe za snimanjem predstava i drugih dečijih nastupa).

Rok za prijavu je petak, 5. oktobar 2021.godine. (popuniti prijavni list 1)

Napomena: Zbog organizacije radionice i drugih aktivnosti važno nam je da do ovog roka znamo koliko će biti prijavlјenih predstava. Međutim, jasno je da je teško imati gotovu predstavu u ovom trenutku, pa ćete detalјe o predstavi, broju dece, dužini trajanja i druge podatke prijaviti naknadno u obrascu u prilogu. Rok za dopunu podataka je ponedelјak 05. novembar. (popuniti prijavni list 2.)   

Festival će se realizovati 04. i 05. decembra 2021. godine.

Ukoliko epidemiološka situacija ne bude dozvolјavala da se Festival održi po planu u Prvoj tehničkoj školi, onda će se predstave snimiti u vrtićima i školama i biće postavlјene na naš YOU TUBE kanal (kao i prošli Festival), o čemu ćete blagovremeno biti obavešteni i dobiti detalјna uputstva.

Prijavlјujete se preko linka prijavni list 1

Popunjene prijave se šalјu na mejl adresu. Za sva pitanja i dodatne informacije možete obratiti na mejl adresu eko.festival.ceoor@gmail.com ili se obavestiti preko sajta Festivala www.eko.predstave.ceoor.edu.rs/.  

Radi detalјnijeg objašnjenja i mogućnosti da postavite pitanja, održaće se 1-2 onlajn sastanka sa učesnicima Festivala.

Share: