V FESTIVAL EKOLOŠKIH PREDSTAVA

obaveštavamo Vas da Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR) organizuje Peti festival ekoloških predstava pod nazivom „Crveno, Pozor!(ište), Zeleno“ i pozivamo da uzmete učešće u ovoj manifestaciji. 

U težnji da se ekologija približi što većem broju dece i učenika, važnu komponentu ima kreativno izražavanje. Kroz kreativan izraz podstičemo promovisanje zdravih stilova života, podizanje ekološke svesti i razvijamo lјubav prema životnoj sredini.  

Eko-predstave su izvođene više godina kao sastavni deo Festivala ekološkog obrazovanja. Veliko interesovanje kako dece, tako i vrtića i škola rezultiralo je idejom da se ovo odvoji u posebnu manifestaciju, koja  ima i takmičarski karakter, tako da je PRVI FESTIVAL održan 25. marta 2017. godine u Prvoj tehničkoj školi i tom prilikom je izvedeno 12 predstava.  Na drugom Festivalu, održanom 9. i 10. decembra 2017.  ukupno je izvedeno 26 predstava. Od tog momenta se Festivali redovno održavaju u periodu kraj novembra – početak decembra.

Na PETOM Festivalu moći će da učestvuju deca predškolskog uzrasta (sve grupe) i učenici osnovnih i srednjih škola. Organizator Festivala je CEOOR uz podršku Grada Kragujevca,  Školske uprave i PU „Đurđevdan“ i „Nada Naumović“.

Svaka škola/predškolska ustanova može prijaviti jednu ili više ekoloških predstava. Vreme  trajanja predstave je do 15 minuta. PREDSTAVA MORA SLATI JASNU EKOLOŠKU PORUKU. Tema nije definisana, dolaze u obzir sve ekološke teme. 

VAŽNA NAPOMENA:  Za razliku od prethodnih godina kada su predstave izvođene na dvodnevnom Festivalu u Prvoj Tehničkoj školi, ove godine će se zbog aktuelne epidemiološke situacije predstave SNIMATI u vrtićima i školama. Žiri će ocenjivati snimke pri čemu nije bitan tehnički kvalitet snimka već sama predstava. Stručni žiri će izabrati najbolјe predstave, koje će biti nagrađene. Žiri će činiti profesionalni glumci i stručnjaci iz oblasti književnosti i ekologije.

Osim toga postojaće i nagrade publike na osnovu glasanja,  jer će predstave biti postavlјene na YOU TUBE kanal Festivala koji će ovom prilikom biti ustanovlјen, kao i  na drugim društvenim mrežama.

Vaspitači/učitelјi koji učestvuju u pripremi i realizaciji predstave će dobiti potvrde za interno stručno usavršavanje. 

Prijavlјeni vaspitači će ukoliko žele proći dramsku radionicu koju će voditi glumac Petar Lukić, a koja se organizuje u cilјu podizanja kvaliteta predstava.

Osim nagrade žirija i publike za predstave, nagradiće se i najbolјi autorski tekst.
Autorski tekstovi će uz saglasnost autora biti publikovani u obliku digitalne brošure koja će biti postavlјena na sajtovima Festivala i CEOOR-a i drugim društvenim mrežama kojim upravlјa CEOOR.

Festival će se realizovati tako što će predstave biti postavlјene u periodu 11 -18. decembra  na You tube  kanalu Festivala i u tom periodu će se obaviti glasanje žirija i publike.

Rok za prijavu je 25. oktobar 2020.godine. 

Popunjene prijave se šalјu na mejl adresu eko.festival.ceoor@gmail.com. Za sva pitanja i dodatne informacije takođe se možete obratiti na ovu adresu ili preko sajta Festivala www.eko.predstave.ceoor.edu.rs/.  

NAKON ISTEKA ROKA ZA PRIJAVU ODRŽAĆE SE INFORMATIVNI SASTANAK, NA KOME ĆE UČESNICI MOĆI DA POSTAVE DIREKTNO PITANјA, A AKO TO EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NE DOZVOLI – BIĆE ORGANIZOVAN ONLAJN SASTANAK.

Srdačan pozdrav! 

Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj 

Share: