Praktične radionice u ŠBC

U nastavku projekta „Školski biološki centar“ realizovane su praktične radionice za vaspitače i učitelje. One su održane 15.06.2020. godine u prostoru Školskog biološkog centra. Radionice su držale dr Gorica Đelić, redovni profesor na Prirodno matematičkom fakultetu i mr Ana Đokić Ostojić, nastavnik biologije u OŠ „Sveti Sava“. Njima su pomagale Anica Bojanić i Anja Srećković, biolozi i mentori CEOOR-a.

Prisutni su prošli sve radionice koje će se realizovati u Školskom biološkom centru: Kutija osećaja, Apotekarski vrt, Reciklažne kofe, Staza osećaja, Mini bašte, Hotel za insekte, Bašta boja. Ove radionice bile su priprema za vaspitače i učitelje, koji će ih u narednom periodu održati sami, na osnovu priručnika i uz pomoć mentora CEOOR-a, sa svojom decom i učenicima.

Share: