Likovni konurs „Plava planeta“

U želјi da nastavimo tradiciju Dečije izložbe likovnih radova „Plava planeta“ promenili smo uslove konkursa i pozivamo vas da nam pomognete u toj nameri, kao i da dalјe svi zajedno radimo na podizanju ekološke svesti:

Radovi se mogu slati u četiri kategorije:
Deca iz predškolskih ustanova
Učenici I-IV razreda osnovnih škola
Učenici V-VIII razreda osnovnih škola
Učenici srednjih škola (svi razredi)

Uslovi konkursa
• U obzir dolaze sve likovne tehnike
• Radovi se fotografišu ili skeniraju i šalјu preko interneta
• Radovi će se postavlјati na fejsbuk grupi Dan planete Zemlje 2020, koju je formirao Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj
Za svaki crteže posebno se u postu navode:
• Ime i prezime deteta/učenika;
• Razred/uzrast;
• Naziv škole/ustanove i mesto;
• Zavisno od kategorije se osim ovih podataka i šalјu tagovi kako bismo prilikom pregleda radova lakše razvrstavali u starosne grupe (ukucavaju ili kopiraju)

Vrtić – #vrtic
I-IV razredi #osmladji
V-VIII razredi #osstariji
Srednja škola – #srednjoskolci
Rok za dospeće radova je 22. april 2020. godine do 23:59

• Žiri ima 3 člana. Žiriranje će se obaviti 23-24. aprila 2020. a rezultati objaviti

25. aprila 2020. godine u grupi Dan planete Zemlje 2020, sajtu CEOOR i ostalim medijima.

SVEČANA DODELA NAGRADA ĆE SE ODRŽATI NAKNADNO, PRILIKOM OBELEŽAVANјA DANA ZAŠTITE ŽIVOTINјA, 4. OKTOBRA 2020. GODINE

Share: