Stanje životne sredine i njen uticaj na zdravlјe lјudi

U periodu od 18.12. do 25.12.2018. godine Ekološko udruženje fanova kampova (Eko fun kamp) odžalo je radionice u četiri osnovne škole u Kragujevcu, u okviru projekta „Školske bašte pune zdravlјa“.

Glavna tema radionica bila je odnos čoveka prema zelenim površinama, sa posebnim osvrtom na ekosistem šuma i njihov međusobni uticaj, koje su osnovcima na kreativan i interaktivan način preneli volonteri Eko fun kamp-a: Želјko Stavanović, Jelena Lazarević, Andriana Avramović i Andria Dumanović.

Radionice su realizovane u sledećim osnovnim školama: „Sveti Sava“, „Natalija Nana Nedelјković“, „Stanislav Sremčević“ i „Dragiša Mihajlović“. Učestvovalo je oko 120 učenika petog razreda, a merilo uspeha može biti želјa učenika da se od proleća dodatno aktiviraju u zaštiti prirodnih resursa, pošumlјavanju, kreiranju i očuvanju bašti u okviru škola i van njih. Na početku radionice učenicima su podelјene majice sa logom projekta.

Share: