Poseta osnovnoj školi „Prota Stevan Popović“ iz Čumića

Delegacija Udruženja CEOOR posetila je 12. februara 2016. godine osnovnu školu „Prota Stevan Popović“ iz Čumića, u cilji intenziviranja već postojeće dobre saradnje škole i CEOOR-a. Dogovoreno je da 23. februara 2016. god. vršnjački edukatori CEOOR, koje će voditi mentorke CEOOR, Anica Bojanić i Mirjana Bogosavljević, održe radionicu u školi. Tom prilikom će biti potpisan Protokol o saradnji. Direktor škole Aleksandar Jovanović i predsednik Školskog odbora su pokazali izuzetnu spremnost na saradnju, tako da je u razgovoru sa predsednikom Udruženja Milanom Gabarićem iznešeno više predloga za dalje unapređivanje saradnje. Delegacija je posle razgovora obišla školu, školsko dvorište i najstariju školsku zgradu, koja je nedavno premeštena u školsko dvorište i trenutno je u rekonstrukciji.

Share: