Završna konferencija u projektu

Prvog februara 2016. godine održana je završna konferencija u projektu Integracija mladih sa problemima u ponašanju kroz vršnjačku grupu. Ispred Udruženja Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, govorila je Jasmina Čobanović, menadžer projekta. Ona je u prezentaciji navela sve važne parametre projekta (ciljeve projekta, ciljne grupe, glavne aktivnosti…), kao i rezutate projekta. U ime Centra za socijalni rad govorila je Snežana Stevanović, sociolog, koja je rekla da je ovo značjan projekat za njenu instituciju, te da su zadovoljni rezultatima projekta. Zaključak je da su oba partnera jako zadovoljna rezultatima i da će nastaviti saradnju na mnogobrojnim problemima koji su u opisu posla Centra. Konferenciji su prisutvovali voditelji radionica iz CEOOR i voditelji slučaja uiz Centra za socijalni rad.

FOTOGALERIJA

Share: