Prezentacija projekata

Dana, 29. septembra 2015. godine u prostorijama Gradske Skupštine, održala se prezentacija dva projekta CEOOR-a. Projekat „ReAkcija (Reciklažna akcija)“ predstavila je Dragana Zarkov u ulozi menadžera projekta, dok je projekat „Integracija mladih sa problemima u ponašanju kroz vršnjačku grupu ( Integration of juveniles with behavioral problems through peer groups)“ prezentovala Jasmina Čobanović menadžer ovog projekta. Ulogu konferansijea imao je Milan Gabarić predsednik Udruženja CEOOR, a prisutnima su se obratili: Vladimir Maksimović član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, ravnomerni i održivi razvoj, rukovodilac Školske uprave Goran Joksimović, Snežana Stevanović stručni saradnik u Centru za socijalni rad i Nataša Pešić, načelnik Gradske uprave za upravljanje projektima. Nosilac oba projekta je Udruženje Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR).

Partner u projektu ReAkcija je Grad Kragujevac, a projekat podržavaju JKP Čistoća i Školska uprava Kragujevac. Tema ovog projekta je reciklaža papira u okviru koga će se obezbediti 40 žičanih kontejnera za papir, a u 5 vrtića i 10 osnovnih škola će se sprovesti vršnjačka edukacija kao i akcija sakupljanja papira u vrtićima, školama, fakultetima i javnim preduzećima. Partneri u projektu Integracija mladih sa problemima u ponašanju putem vršnjačke grupe su Centar za socijalni rad „Solidarnost“, Prva tehnička škola i Eko park Ilina Voda. Cilj projekta je da se putem vršnjačke grupe mladi koji su pokazali probleme u ponašanju, a evidentira su od strane Centra za socijalni rad uključe u različite aktivnosti CEOOR-a i na taj način vrate u sisteme redovnog školovanja, steknu određene veštine i radne navike.

FOTOGALERIJA

Share: