Pripreme za akciju čišćenja

Dana 27. maja 2015. godine je održan sastanak, na kome je dogovoreno da se dana 6.juna 2015. godine održi zajednička akcija povodom Dana zaštite životne sredine. Ova aktivnost će zapravo imati dva dela. U prvom delu će se obaviti akcija čišenja, a u drugoj edukativne radionice na jezeru Šumarice. Sastanak je odražan u kancelariji člana gradskog veća Vladimira Maksimovića, a prisustvovali su predstavnici udruženja Biram Kragujevac, PEK Gora, odreda izviđača Bogoljub Boba Popović, parlamenta Prve kragujevačke gimnazije i Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj. Članice CEOOR Jovana Arsović i Milena Pavićević su objasnile kako je došlo do predloga za ovu akciju. Istaknuto je dobra volja svih aktera da ova akcija uspe. Akciju su za sada podržali i Eko park, Eko fun kamp, parlament Politehničke škole, a očekujemo i druge organizacije da potvrde podršku. Tehničku pomoć daće JKP Čistoća i Spomen park. a akciju će medijski podržati i RTK.

fotogalerija

Share: