Akcija čišćenja Šumarica

   

Dana 20. maja 2015. godine održan je sastanak predstavnika udruženja CEOOR, Biram KG i PEK Gora na kome je odlučeno da se podrži inicijativa učenika koji su uključeni u projekat Eko info i da se u subotu 6. juna 2015. godine (a povodom Dana zaštite životne sredine – 5. jun) održi akcija čišćenja Šumarica i obala jezera Šumarice. Inicijativu je podržao i Eko park, koji će takođe učestvovati u ovoj akciji. Očekujemo da će se uključiti još udruženja i organizacija o čemu ćemo blagovremeno obavestiti javnost, kao i više informacija o programu koji je predviđen za taj dan (organizovaćemo i više edukativnih radionica na na obali jezera).

Share: