Seminar u okviru FEO

Održan je seminar Ruka u testu – inkvajeri metod u realizaciji naučnih sadržaja. Ovaj seminar je realizovan u okviru Festival ekološkog obrazovanja u saradnji Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj i Centra za stručno usavršavanje. Seminaru su prisustvovali vaspitači i nastavnici, koji su mentori i saradnici u CEOOR-u. Mesto održavanja seminara bilo je u Politehničkoj školi.

Share: